transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

SAOL Plus - Svenska Akademiens ordlista i elektroniskt format

Författare och institution:
Sture Berg (Institutionen för svenska språket); Louise Holmer (Institutionen för svenska språket); Ann-Kristin Hult (Institutionen för svenska språket)
Publicerad i:
Acta Sueco - Polonica, ( 15 (2008-2009) ) s. 71-77
ISSN:
1104-3431
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
Postens nummer:
114783
Posten skapad:
2010-02-25 08:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007