transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Effects of Growth hormone and cortisol on the immune response after challenge with infectious pancreatic necrosis virus in Atlantic salmon

Författare och institution:
K Gadan (-); Singh Mercy, I (-); Henrik Sundh (Zoologiska institutionen, zoofysiologi); Kristina Sundell (Zoologiska institutionen, zoofysiologi); O. Evensen (-)
Publicerad i:
Proceedings to: The European Association of Fish Pathologists,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, poster
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper
LANTBRUKSVETENSKAPER ->
Veterinärmedicin ->
Patobiologi ->
Mikrobiologi och immunologi
Postens nummer:
114780
Posten skapad:
2010-02-25 08:57
Posten ändrad:
2010-02-25 09:16

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007