transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Enzymatic production of 1,25-dihydroxyvitamin D3 and 24,25-dihydroxyvitamin D3 in rainbow trout liver and kidney

Författare och institution:
Henrik Sundh (Zoologiska institutionen, zoofysiologi); Larsson, D (-); Kristina Sundell (Zoologiska institutionen, zoofysiologi)
Publicerad i:
Proceedings to: 22nd Conference of European Comparative Endocrinologists,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, poster
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper
Postens nummer:
114771
Posten skapad:
2010-02-25 08:35
Posten ändrad:
2010-02-25 09:18

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007