transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Rytmrubbningar

Författare och institution:
C Blomström-Lundqvist (-); Lennart Bergfeldt (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin)
Publicerad i:
Läkemedelsboken 2007/2008, s. 254-267
ISBN:
91-85574-57-0
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Stockholm Apoteket AB, Alfa Print
Förlagsort:
Sundbyberg
Publiceringsår:
2007
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Postens nummer:
114770
Posten skapad:
2010-02-25 08:27
Posten ändrad:
2010-02-25 14:15

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007