transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The pedagogic cirkle in preschool class - Identification of children´s experienced difficulties

Författare och institution:
Agneta Simeonsdotter Svensson (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Barn- och ungdomsvetenskap)
Publicerad i:
NFPF/NERA Kongress 2005-03-11, Norge Oslo,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap ->
Kommunikationsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Barn
Postens nummer:
114755
Posten skapad:
2010-02-24 23:10
Posten ändrad:
2010-03-02 11:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007