transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Handlingsmönster i förskoleklassens pedagogiska samling. En studie av hur barn erfar och hanterar svårigheter

Författare och institution:
Agneta Simeonsdotter Svensson (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Barn- och ungdomsvetenskap)
Publicerad i:
NFPP/NERA 2007-03-15, Åbo Finland,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, poster
Publiceringsår:
2007
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap ->
Kommunikationsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Barn
Postens nummer:
114750
Posten skapad:
2010-02-24 22:41
Posten ändrad:
2010-03-02 11:56

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007