transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Trygghetsåtgärder och bostadslöshet

Författare och institution:
Ingrid Sahlin (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
Nordiska nätverket för bostadslöshetsforskning. Köpenhamn 27–29/3 2009,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2009
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete
Postens nummer:
114740
Posten skapad:
2010-02-24 19:55

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007