transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Homelessness in Sweden. An avoidable problem

Författare och institution:
Ingrid Sahlin (Sociologiska institutionen)
Publicerad i:
International Perspectives on Homelessness, eds Valerie Polakow & Cindy Guillean, s. 39–64
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Greenwood Press
Förlagsort:
Westport CT, London
Publiceringsår:
2001
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete
Postens nummer:
114739
Posten skapad:
2010-02-24 19:52

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007