transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Bruk och missbruk av lokalsamhället i Broken Windows-modellen

Författare och institution:
Ingrid Sahlin (Sociologiska institutionen)
Publicerad i:
Det lokala våldet. Om rädsla, rasism och social kontroll, red. Ingrid Sahlin & Malin Åkerström, s. 168–192
ISBN:
91-47-04976-6
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Liber
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2000
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik ->
Juridik och samhälle ->
Kriminologi
Postens nummer:
114736
Posten skapad:
2010-02-24 19:43

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007