transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Självpresentationer och stereotyper i intervjuer. En studie i brott

Författare och institution:
Ingrid Sahlin (Sociologiska institutionen)
Publicerad i:
Den ocensurerade verkligheten, red. Anna Meeuwisse & Hans Swärd, s. 247–270
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Carlsson
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2003
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete
Postens nummer:
114734
Posten skapad:
2010-02-24 19:28
Posten ändrad:
2010-02-24 19:29

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007