transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Joint Final Evaluation Report on BA and MA programmes in International Relations, EuroUniversity, Tallinn

Författare och institution:
Kjell Goldmann (-); Jonas Hinnfors (Statsvetenskapliga institutionen); Juris Rozenvalds (-); Ari Salminen (-)
Publicerad i:
Estonian Higher Education Accreditation Centre, s. 11
Antal sidor:
11
Publikationstyp:
Övrigt
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
Nyckelord:
Evaluation Social Sciences
Postens nummer:
114718
Posten skapad:
2010-02-24 18:50

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007