transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Institutionelle Grundlagen des Sozialkapitals

Författare och institution:
Bo Rothstein (Quality of Government Institute (QoG) & Statsvetenskapliga institutionen); Dietlind Stolle (-)
Publicerad i:
Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, Sonderheft 47 s. 113-147
ISSN:
1861-891X
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
tyska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
Nyckelord:
Trust, Social capital, institutions
Postens nummer:
114688
Posten skapad:
2010-02-24 17:19

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007