transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Performance measurement in horizontal organizations as inbetween cybernetic and homeostatic

Författare och institution:
Mikael Cäker (Företagsekonomiska institutionen, Ekonomistyrning); Elin Larsson (Företagsekonomiska institutionen, Ekonomistyrning)
Publicerad i:
Nordisk workshop XV i ekonomi- och verksamhetsstyrning, 4-5 februari, Lund,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Postens nummer:
114647
Posten skapad:
2010-02-24 16:14
Posten ändrad:
2012-09-27 11:05

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007