transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Kritikens mekanismer

Författare och institution:
Anders Westholm (-); Peter Esaiasson (Statsvetenskapliga institutionen)
Publicerad i:
Deltagandets mekanismer. Peter Esaiasson & Anders Westholm (red), s. 245-272
ISBN:
978-91-47-07558-4
Publikationstyp:
Kapitel
Publiceringsår:
2006
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
Nyckelord:
Peter.Esaiasson@pol.gu.se
Postens nummer:
114640
Posten skapad:
2010-02-24 16:09

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007