transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Deltagandets mekanismer

Författare och institution:
Peter Esaiasson (Statsvetenskapliga institutionen); Anders Wstholm (-)
Publicerad i:
Deltagandets mekanismer. I Peter Esaiasson & Anders Westholm, s. 8-21
ISBN:
978-91-47-07558-4
Publikationstyp:
Kapitel
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
Postens nummer:
114630
Posten skapad:
2010-02-24 16:05

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007