transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Hypertoni

Författare och institution:
Mats Börjesson (Institutionen för medicin, avdelningen för akut och kardiovaskulär medicin); Björn Dahlöf (Institutionen för medicin, avdelningen för akut och kardiovaskulär medicin); S Kjeldsen (-)
Publicerad i:
FYSS. Folkhälsoinstitutet, 2nd Ed, s. 343-58
Publikationstyp:
Kapitel
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Postens nummer:
114611
Posten skapad:
2010-02-24 15:48
Posten ändrad:
2011-01-20 09:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007