transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Possible mechanisms of NMDA-induced synaptic plasticity

Författare och institution:
Rui Li (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för fysiologi); Abdul-Karim Abbas (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för fysiologi); Holger Wigström (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för fysiologi)
Publicerad i:
7th Biennial Meeting of the Asian-Pacific Society for Neurochemistry, Singapore, July 3-5, 2006,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, poster
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Postens nummer:
114596
Posten skapad:
2010-02-24 15:32
Posten ändrad:
2010-04-30 12:02

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007