transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Saturation of AMPA receptors at neonatal hippocampal CA3-CA1 synapses of rat

Författare och institution:
Fen-Sheng Huang (Institutionen för fysiologi och farmakologi, Avdelningen för fysiologi)
Publicerad i:
35th annual meeting of the Society for Neuroscience, Washington DC, 2005,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, poster
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Postens nummer:
114564
Posten skapad:
2010-02-24 15:05
Posten ändrad:
2010-04-29 11:22

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007