transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Human Ecology at the University of Gothenburg

Författare och institution:
Karl Bruckmeier (Institutionen för globala studier, humanekologi); Merritt Polk (Institutionen för globala studier, humanekologi)
Publicerad i:
German Society for Human Ecology Conference Proceedings for 2007,
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
Postens nummer:
114557
Posten skapad:
2010-02-24 14:51
Posten ändrad:
2011-01-20 10:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007