transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

A residue criterion for strong holomorphicity

Författare och institution:
Mats Andersson (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik, Chalmers/GU)
Publicerad i:
Arkiv för matematik, 48 ( 1 ) s. 1-15
ISSN:
0004-2080
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
We give a local criterion in terms of a residue current for strong holomorphicity of a meromorphic function on an arbitrary pure-dimensional analytic variety. This generalizes a result by A. Tsikh for the case of a reduced complete intersection.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik
Postens nummer:
114542
Posten skapad:
2010-02-24 14:38
Posten ändrad:
2016-07-14 10:27

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007