transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Energy flow in microbial communities on whale-bone

Författare och institution:
Hans Roy (-); C. R. Smith (-); Thomas G. Dahlgren (Zoologiska institutionen)
Publicerad i:
11th International Symposium on Microbial Ecology. August 20-25. Vienna, Austria,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Mikrobiologi
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Ekologi ->
Marin ekologi
Postens nummer:
114521
Posten skapad:
2010-02-24 14:14
Posten ändrad:
2011-01-20 10:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007