transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Energiflöde, samt begränsande faktorer, i musselodlingar.

Författare och institution:
Lars-Ove Loo (Institutionen för marin ekologi, Tjärnö marinbiologiska laboratorium)
Publicerad i:
SHF, ( 18 )
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
1983
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Ekologi ->
Marin ekologi
Postens nummer:
114516
Posten skapad:
2010-02-24 14:09

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007