transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Annelid biodiversity at ephemeral chemosythetic habitats

Författare och institution:
Helena Wiklund (Zoologiska institutionen); A. G. Glover (-); C. R. Smith (-); Thomas G. Dahlgren (Zoologiska institutionen)
Publicerad i:
World Conference on Marine Biodiversity, Valencia, 11-15 November, 2008,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Ekologi ->
Marin ekologi
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Biologisk systematik
Postens nummer:
114504
Posten skapad:
2010-02-24 13:59
Posten ändrad:
2011-01-20 10:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007