transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

När serierutan intar museet och romanen blir mobil… Den orena estetikens franska 60-tal

Författare och institution:
Sonia Lagerwall (Institutionen för språk och litteraturer)
Publicerad i:
Tilltal och svar. Studier tillägnade Beata Agrell, red. Jenny Bergenmar et al., s. 123-137
ISBN:
9171398325
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Symposion
Förlagsort:
Stockholm/Stehag
Publiceringsår:
2009
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Artikeln analyserar närmare två verk av Georges Perec (Les Choses) och Simone de Beauvoir (Les Belles images). 1960-talet är en omvälvande tid då inte minst populärkulturella genrer bidrar till de konstnärliga uttrycken med nya former; Guy Debord’s ”la société du spectacle” och samtida konstmanifestationer diskuteras i samband med de två romanerna.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Konst
Postens nummer:
114501
Posten skapad:
2010-02-24 13:59
Posten ändrad:
2016-01-16 18:15

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007