transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Whale-cam: the first live video observatory at an in-situ whale-fall

Författare och institution:
A. G. Glover (-); N. D. Higgs (-); Rutger Rosenberg (Institutionen för marin ekologi); Karl Norling (-); Ralph Carlsson (-); K. A. Wallin (Institutionen för marin ekologi); K. S. Last (-); Björn Källström (Zoologiska institutionen); Thomas G. Dahlgren (Zoologiska institutionen)
Publicerad i:
4th International Symposium on Chemosynthesis-Based Ecosystems (4th CBE). Okinawa June 28 - July 3 2009.,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Ekologi ->
Marin ekologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Annan medicin och hälsovetenskap ->
Rättsmedicin
Postens nummer:
114491
Posten skapad:
2010-02-24 13:51
Posten ändrad:
2011-01-20 10:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007