transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Drogvanor och psykisk hälsa hos ungdomar

Författare och institution:
Mattias Gunnarsson (Psykologiska institutionen); Claudia Fahlke (Psykologiska institutionen)
Publicerad i:
Svenska läkarsällskapets riksstämma, sektionen för beroendemedicin, Göteborg, 2006 ,
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
Postens nummer:
114485
Posten skapad:
2010-02-24 13:45

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007