transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

First record of Antarctic whale-fall species.

Författare och institution:
Thomas G. Dahlgren (Zoologiska institutionen); K. M. Kemp (-); A. J. Jamieson (-); C. R. Smith (-); A. G. Glover (-)
Publicerad i:
4th International Symposium on Chemosynthesis-Based Ecosystems (4th CBE). Okinawa June 28 - July 3 2009.,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Zoologi ->
Morfologi
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Ekologi ->
Marin ekologi
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Biologisk systematik
Postens nummer:
114478
Posten skapad:
2010-02-24 13:39
Posten ändrad:
2011-01-20 10:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007