transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Authorities Control and Monitoring Programme for the Fixed Link Across Øresund: Benthic Fauna - Common Mussels.

Författare och institution:
Jens Kjerulf Petersen (-); M. M. Larsen (-); Lars-Ove Loo (Institutionen för marin ekologi & Institutionen för marin ekologi, Tjärnö marinbiologiska laboratorium)
Publicerad i:
Status report 2000. National Evironmental Research Institute.,
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2001
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Ekologi ->
Marin ekologi
Postens nummer:
114471
Posten skapad:
2010-02-24 13:34

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007