transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Vårdpedagogik i ett internationellt perspektiv - en utblick

Författare och institution:
Anita Lindahl (-); Sandra Pennbrant (Institutionen för omvårdnad)
Publicerad i:
Rapport 2004:2 Institutionen för vårdvetenskap och hälsa. Vårdpedagogik Vad, hur och varför? Pilhammar Andersson Ewa (red.)., s. 38-60
ISBN:
91-88074-33-1
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2004
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Omvårdnad
Postens nummer:
114457
Posten skapad:
2010-02-24 13:27
Posten ändrad:
2011-01-20 09:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007