transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

‘Theorizing Resistance: Mapping, Concretism and Universalism. The New Feminist Concepts of our Time?’

Författare och institution:
Mona Lilja (Institutionen för globala studier, freds- och utvecklingsforskning)
Publicerad i:
l Academic Archive for ISA 2009,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Tvärvetenskapliga studier ->
Freds- och utvecklingsforskning
Nyckelord:
feminism, gender, power, resistance
Ytterligare information:
Paper presented at International Studies Association (ISA), New york 15 feb– 18 Februari 2009.
Postens nummer:
114411
Posten skapad:
2010-02-24 12:10

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007