transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Metallothionein as a bioindicator of heavy metal stress in Colombian fish and shrimp: A study of dose-dependent induction

MFS-report, Fisheries Development Series 73, SWEDMAR.

Författare och institution:
Ulf Lindahl (Zoologiska institutionen, zoofysiologi); Per-Olav Moksnes (Zoologiska institutionen, zoofysiologi)
Publikationstyp:
Rapport
Publiceringsår:
1993
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Ekologi ->
Marin ekologi
Ytterligare information:
MFS-report, Fisheries Development Series 73, SWEDMAR.
Postens nummer:
114344
Posten skapad:
2010-02-24 10:39
Posten ändrad:
2011-01-20 10:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007