transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Unga med diabetes är en sårbar grupp som behöver integrerad vård

Författare och institution:
Carina Sparud Lundin (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa)
Publicerad i:
Barnbladet, 33 ( 5 ) s. 47-48
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2008
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Omvårdnad
Postens nummer:
114336
Posten skapad:
2010-02-24 10:35

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007