transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Fintrådiga alger hjälper strandkrabban genom flaskhalsen.

Författare och institution:
Per-Olav Moksnes (Institutionen för marin ekologi)
Publicerad i:
HavsUtsikt-om havsforskning och marin utvecklingsverksamhet i Sverige, 2
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
1999
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Ekologi ->
Marin ekologi
Postens nummer:
114313
Posten skapad:
2010-02-24 10:13

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007