transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Lågdos acetylsalicylsyra. Till några få utvalda eller som tillsats i dricksvattnet?

Författare och institution:
Mikael Dellborg (Institutionen för medicin, avdelningen för akut och kardiovaskulär medicin)
Publicerad i:
Läkartidningen, 103 s. 2726
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Postens nummer:
114311
Posten skapad:
2010-02-24 10:11

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007