transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Gödning och överfiske förstör fiskens barnkammare

Författare och institution:
Susanne P. Baden (Institutionen för marin ekologi); Per-Olav Moksnes (Institutionen för marin ekologi)
Publicerad i:
Miljöforskning för ett uthålligt samhälle: I havets dunkla djup, 4
ISSN:
1650-4925
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Sammanfattning (abstract):
Nya resultat visar att övergödning och överfiske gynnar vissa faunagrupper så att alger kväver det viktiga ålgräset, som utgör barnkammare för torsk och abborre. Ålgräset har minskat med 60 procent på 20 år skriver Susanne P Baden och Per O Moksnes i artikeln Gödning och överfiske förstör fiskens barnkammare.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Ekologi ->
Marin ekologi
Postens nummer:
114306
Posten skapad:
2010-02-24 10:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007