transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Religious Healing and its Transformative Power

Författare och institution:
Johan Wedel (Institutionen för globala studier, socialantropologi)
Publicerad i:
5th Nordic Conference in Medical Anthropology. University of Iceland, Island, juni 13-17,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
Postens nummer:
114290
Posten skapad:
2010-02-24 09:09

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007