transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Cryptic speciation in marine oligochaetes revealed by DNA data

Författare och institution:
Christer Erséus (Zoologiska institutionen)
Publicerad i:
Abstract, World Conference on Marine Biodiversity, Valencia, Spain, Nov 2008,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Mikrobiologi
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Biologisk systematik
Postens nummer:
114282
Posten skapad:
2010-02-24 07:50
Posten ändrad:
2010-03-10 13:42

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007