transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Cryptic speciation in common oligochaetes

Författare och institution:
Christer Erséus (Zoologiska institutionen)
Publicerad i:
Abstracts, 11th International Symposium on Aquatic Oligochaeta, Alanya, Turkey, 5-12 October 2009, s. 10
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Mikrobiologi
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Biologisk systematik
Postens nummer:
114259
Posten skapad:
2010-02-23 22:15
Posten ändrad:
2010-02-25 14:09

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007