transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Gutless marine oligochaetes and their bacterial symbionts

Författare och institution:
Christer Erséus (Zoologiska institutionen); N. Dubilier (-); O. Giere (-)
Publicerad i:
Abstracts, Henning XXIII "Phylogenetics and Evolutionary Biology", 23th meeting of the Willi Hennig Society, Paris, 18-23 July 2004, s. 21-22
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Mikrobiologi
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Biologisk systematik
Postens nummer:
114256
Posten skapad:
2010-02-23 22:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007