transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Attitudes toward uncertainty among the poor: Evidence from rural Ethiopia

Författare och institution:
Alpaslan Akay (Institutionen för nationalekonomi med statistik); Peter Martinsson (Institutionen för nationalekonomi med statistik); Haileselassie Medhin (Institutionen för nationalekonomi med statistik); Stefan Trautmann (-)
Publicerad i:
IZA Discussion Paper , ( 4225 )
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Nationalekonomi
Postens nummer:
114255
Posten skapad:
2010-02-23 21:26
Posten ändrad:
2013-05-24 08:27

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007