transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Does Positional Concern Matter in Poor Societies? - Evidence from a Survey Experiment in Rural Ethiopia

Författare och institution:
Alpaslan Akay (Institutionen för nationalekonomi med statistik); Peter Martinsson (Institutionen för nationalekonomi med statistik); Haileselassie Medhin (Institutionen för nationalekonomi med statistik)
Publicerad i:
IZA Discussion Paper , 4354
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Nationalekonomi
Postens nummer:
114250
Posten skapad:
2010-02-23 20:56
Posten ändrad:
2013-05-24 08:30

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007