transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Moore’s bevis för yttervärldens existens

Moore's proof of an external world

Författare och institution:
Helge Malmgren (Filosofiska institutionen)
Publicerad i:
Filosofidagarna, Stockholms Universitet, 14–17 juni 2001,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2001
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Efter att ha klargjort i vilken mening Moore’s bevis för yttervärldens existens faktiskt är ett bevis, koncentrerar jag diskussionen på i vilken mening den sålunda bevisade yttervärlden är en yttervärld. En sådan diskussion – i anknytning till Kant - upptar ju också större delen av Moore’s föreläsning. Frågan är givetvis nära relaterad till problemet i vilken mening medvetandet är något inre, och har annan en släkting i undran “Varför uppfattar vi yttervärlden i termer av metaforen ‘yttre’”? Hur skulle det till exempel vara om vi var upplysta (!) halvgenomskinliga kroppar (typ maneter) i en ogenomskådbar omgivning, och våra ögon vore riktade inåt? Skulle vi fortfarande uppfatta den materiella världen som något yttre? Och skulle de kunskapsteoretiska problemen förändra karaktär?
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi ->
Teoretisk filosofi
Nyckelord:
Knowledge, certainty, proof, scepticism
Ytterligare information:
Inbjudet föredrag. Keynote speech at Filosofidagarna, University of Stockholm, June 14-17, 2001.
Postens nummer:
114246
Posten skapad:
2010-02-23 20:15
Posten ändrad:
2010-02-27 20:29

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007