transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Operationalism, theory and Rorschach ”movement” responses

Författare och institution:
Helge Malmgren (Filosofiska institutionen)
Publicerad i:
5th Congress of the European Rorschach Association. Madrid, August 26-30, 1998,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
1998
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Neurologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Psykiatri
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap ->
Kommunikationsvetenskap
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi ->
Teoretisk filosofi
Nyckelord:
Rorschach, perception, movement, operationalism, kinesthesia, body schema
Ytterligare information:
Föredrag vid 5th Congress of the European Rorschach Association. Madrid, 26-30 augusti 1998.
Postens nummer:
114236
Posten skapad:
2010-02-23 18:36

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007