transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

FATE AND EFFECTS OF MEDETOMIDINE IN THE MARINE ENVIRONMENT: Chemical analysis

Författare och institution:
Göran Birgersson (Botaniska institutionen, kemisk ekologi)
Publicerad i:
Marine Paint 2004:1 Hans Blanck & Björn Dahlbäck (eds),
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Kemi
Ytterligare information:
MISTRA Report
Postens nummer:
114186
Posten skapad:
2010-02-23 17:02

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007