transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

On an entropy dissipation inequality for the Boltzmann equation

Författare och institution:
Bernt Wennberg (Institutionen för matematik, Chalmers/GU)
Publicerad i:
C.R. Acad. Sci. Paris, 315 s. 1441-1446
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1992
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Beräkningsmatematik ->
Tillämpad matematik
Postens nummer:
11418
Posten skapad:
2006-08-25 10:43
Posten ändrad:
2014-09-02 15:21

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007