transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Ecotoxicology of Catemines: First Estimate of the Environmental Hazard of Medetomidine

Marine Paint Report 2004:1 Blanck H & Dahlbäck B (eds)

Författare och institution:
Hans Blanck (Botaniska institutionen, fysiologisk botanik); Juan Bellas (Institutionen för marin ekologi); Matz S. Berggren (Institutionen för marin ekologi); Göran Birgersson (Botaniska institutionen, kemisk ekologi); Rolf Ekelund (Institutionen för marin ekologi); Lars Förlin (Zoologiska institutionen, zoofysiologi); Åke Granmo (Institutionen för marin ekologi); Annelie Hilvarsson (Institutionen för marin ekologi); Anna Lennquist (Zoologiska institutionen); Cecilia Petersson (Botaniska institutionen)
Publicerad i:
Marine Paint 2004:1 Hans Blanck & Björn Dahlbäck (eds),
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper
Ytterligare information:
Report to MISTRA
Postens nummer:
114158
Posten skapad:
2010-02-23 16:37

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007