transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Reference conditions and EQOs for aquatic vegetation and macrozoobenthos.

Författare och institution:
Jens Kjerulf Petersen (-); John H. Andersen (-); K. Dahl (-); O. S. Hansen (-); Jan Karlsson (Institutionen för marin ekologi & Institutionen för marin ekologi, Tjärnö marinbiologiska laboratorium); A. B. Josefsson (-); Lars-Ove Loo (Institutionen för marin ekologi & Institutionen för marin ekologi, Tjärnö marinbiologiska laboratorium); J. Magnusson (-); F. Moy (-); Per G. Nilsson (Institutionen för marin ekologi & Institutionen för marin ekologi, Tjärnö marinbiologiska laboratorium)
Publicerad i:
Final report from The project RETRO - ”Reference conditions and typologies for aquatic vegetation and macrozoobenthos in the Skagerrak and Kattegat” - is an 2002-4 RTD-project funded by Nordic Council of Ministers involving partners from Denmark, Norway and Sweden.,
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Ekologi ->
Marin ekologi
Postens nummer:
114117
Posten skapad:
2010-02-23 15:30

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007