transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Marine Paint Report 2004:1 Ecotoxicology of Catemines First Estimate of the Environmental Hazard of Medetomidine Hans Blanck & Björn Dahlbäck (editors)

Appendix 3 Settling and growth in Ulva lactuca

Författare och institution:
Annelie Hilvarsson (Institutionen för marin ekologi)
Publikationstyp:
Rapport
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Ekologi ->
Marin ekologi
Postens nummer:
114111
Posten skapad:
2010-02-23 15:26

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007