transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Degenerate $p$-Laplacian Operators and Hardy Type Inequalities on H-Type Groups

Författare och institution:
Yongyang Jin (-); Genkai Zhang (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik, Chalmers/GU)
Publicerad i:
Canadian Journal of Mathematics, 62 s. 1116-1130
ISSN:
0008-414X
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Let G  be a step-two nilpotent group of H-type with Lie algebra G=V⊕t  . We define a class of vector fields X={X j }  on G  depending on a real parameter k≥1  , and we consider the corresponding p  -Laplacian operator L p,k u=div X (|∇ X u| p−2 ∇ X u)  . For k=1  the vector fields X={X j }  are the left invariant vector fields corresponding to an orthonormal basis of V  ; for G  being the Heisenberg group the vector fields are the Greiner fields. In this paper we obtain the fundamental solution for the operator L p,k   and as an application, we get a Hardy type inequality associated with X  .
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik
Postens nummer:
114090
Posten skapad:
2010-02-23 14:59
Posten ändrad:
2015-12-17 10:01

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007