transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Svenskt författningsspråk i Sverige och Finland. En licentiatuppsats och några kommentarer

Författare och institution:
Hans Landqvist (Institutionen för svenska språket); Marianne Nordman (-)
Publicerad i:
Språkbruk. Tidskrift utgiven av Svenska språkbyrån, 1997 ( 1 ) s. 5-11
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
1997
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Nordiska språk ->
Svenska språket
Postens nummer:
114030
Posten skapad:
2010-02-23 13:51
Posten ändrad:
2010-02-23 14:03

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007